Kulturminister Brian Mikkelsen, 24. maj 2008

 

Ved åbningen af udstillingen ”Kunsten at Se! – John Olsen 70 år”, Johannes Larsen Museet i Kerteminde

 

Mine damer og herrer. Kære John Olsen
 
Du er blevet betegnet som en enegænger i nordisk kunst.
 
Jeg synes det er mere oplagt at karakterisere dig som en sjælden fugl.
 
Jeg vil ikke begive mig ud i konkrete forslag til hvilken sjælden fugl, du kunne være. Det vil jeg overlade til andre professionelle fugle- og John Olsen-kendere.
 
Men når jeg alligevel vover at kalde dig en sjælden fugl, så er det fordi, jeg synes udtrykket rammer plet.
 
Udtrykket retter sig mod et menneske, der er sjælden i sin art.
 
Sjælden,  fordi det rummer interesser, som næsten aldrig optræder sammen.
 
Eller sagt på en anden måde: dit livsværk rummer mange modsætninger. Og overskrider mange grænser.
 
Som flere kunsthistorikere har påpeget, udforsker du grænselandet mellem de klassiske modsætningerne: natur og menneske.
 
Men du overskrider også grænserne.
 
Du sætter fokus på naturens og menneskets skæbnefællesskaber.
 
Du undersøger livets og dødens uendelige kredsløb.
 
Under mottoet "at se er at elske" udligner du de traditionelle modsætningsforhold.
 
Din drivkraft er stor nysgerrighed og en vilje til at eksperimentere. 
 
"At se er at elske." Det er et stærkt og livsbekræftende motto!
 
Og det er samtidig et motto, som vækker forundring og rejser spørgsmål. Især når man bliver konfronteret med din kunst. 

Da jeg forleden sad og kiggede i et par udstillingskataloger fra dine tidligere udstillinger, kunne jeg ikke løsrive mig fra billedet af et ræve-kadaver ophængt og indhyllet i spindelvæv.
 
Der var også billeder af spinkle indtørrede frøer og blodige aftryk af fåremaver.
 
Billeder, der umiddelbart vækker ubehag - hvis jeg skal være helt ærlig.
 
Og jeg tænkte: hvordan kan mottoet: "at se er at elske" give mening i forhold til disse billeder af død og forfald?
 
Men jeg tror, har fundet svaret. Du dyrker nemlig ikke kun naturens idealbilleder.
 
Du åbner vores øjne for helhederne - for naturens og menneskets kredsløb.
 
Og derfor udfordrer du også dit publikum til at se liv i det døde og nedbrudte.
 
Der er mange gode grunde til, at vi står her i dag.
 
Dit vedholdende og grænseoverskridende engagement i naturen. Din stærke repræsentation i den danske museumsverden. Og din nære tilknytning til Johannes Larsen Museet.
 
Museumsdirektør Erland Porsmose har udtrykt det meget klart: "Du kan bedre end nogen anden kunstner løfte museets arv og bringe det videre i det nye årtusinde."
 
Så: Kære John Olsen. Du er mere end en enegænger i nordisk kunst.
 
Dit livsværk vidner om, at du ikke blot er en jordnær og ensom vandrer.
 
Dine kunstneriske og grænseoverskridende eksperimenter hæver din kunst højt op. Du sætter kunsten i forbindelse med universelle planer.
 
Lad mig gentage: Du er en sjælden fugl.
 
En strofe i en populær dansk vise lyder: "Flyv ikke højere end vingerne bær. Hold dig til jorden præcis som du er."
 
Strofen udtrykker velkendt dansk ængstelighed og tilbageholdenhed. Dit livsværk peger på en helt anden nysgerrig, opløftende og fri tilgang til livet og verden.
 
Tillykke med udstillingen, John Olsen. Og tillykke med den runde fødselsdag!
 

www.at-se.dk 2008-09-22